Skip to main content

Vilkår

Hvem vi er

Denne nettsiden (vår side) drives av Quorn Foods, som eier varemerket QUORN® og foretaksnavnet Marlow Foods Limited. Vi er registrert i England og Wales med organisasjonsnummer 01752242 og vårt registrerte kontor og handelskontor har adresse Station Road, Stokesley, TS9 7AB, UK.

Bruksvilkår

Ved å bruke vår side sier du deg enig i disse Vilkårene og Betingelsene (Vilkårene). Vilkårene betinger din bruk av vår side. Vi kommer til å endre disse Vilkårene jevnlig og ved å fortsette å bruke vår side sier du deg enig i disse endringene.

Hvis du er uenig i disse Vilkårene, vennligst ikke bruk vår side.

Tilgang til vår side

Vi kan ikke garantere uforstyrret bruk av vår side eller at innholdet alltid er tilgjengelig. Vi kan til en hver tid suspendere, holde tilbake og begrense tilgangen til vår side, og hvilken som helst del av den, av bedrifts- og administrasjonsmessige grunner.

Vi kan oppdatere og endre vår side i fremtiden. Vi forbeholder oss retten til å sperre tilgangen til og bruk av vår side.

Du er ansvarlig for å konfigurere pc-ens maskin- og programvare for optimal bruk av vår side inkludert virusbeskyttelse og andre forhåndsregler for nettsikkerhet.

Informasjon på vår nettside

Vår side og dens innhold er kun for din generelle informasjon og bruk. Innholdet kan endres uten forvarsel. Informasjonen på vår side gir generelle tips for trening, kosthold og helse, men skal ikke brukes istedenfor råd fra helsevesenet og kan ikke brukes for å sette diagnoser eller som behandling. For medisinske råd og tjenester bør du kontakte legen din, dette inkluderer å søke råd hvis du planlegger en ny diett eller et nytt treningsprogram. Det er spesielt viktig å kontakte legen din i forkant hvis du er under atten (18) år, gravid, ammer eller har helseproblemer. Se aldri bort fra medisinsk råd eller avvent med å søke medisinsks råd fordi du har lest noe på vår side.

Vi streber etter å tilby nøyaktig informasjon på vår side, men fraskriver oss ansvaret for at du, eller noen du har delt siden med, bruker og stoler på informasjonen på vår side. Tilgang til vår side er gratis og vi vil derfor ikke garantere at informasjonen på siden alltid er oppdatert eller korrekt.

Det er ditt ansvar å påse at produktene, tjenestene og informasjonen på vår side er tilpasset dine individuelle behov. Det er også ditt ansvar å sørge for at oppskriftene og oppskriftsidene er tilpasset din (eller andres) diett, helsebehov, preferanser, allergier og matintoleranse.

Eierskap og rettigheter

Vi eller våre lisensgivere eier vår side inkludert design og innhold. Siden er beskyttet av opphavsrett og andre rettigheter hvor alle rettigheter er forbeholdt oss og våre lisensgivere. Våre immaterielle rettigheter inkluderer varemerker, merkenavn, designen, layouten og utseende for vår side.

QUORN og alle QUORN logoer er våre varemerker eller registrerte varemerker og er beskyttet av britisk og internasjonal lov, og alle rettigheter tilhører oss.

Hvis du følger disse Vilkårene kan du skrive ut, lagre og eller laste ned sider fra vår side for personlig bruk. Du kan derimot ikke kopiere, publisere, selge, gi lisens til, modifisere, redigere, distribuere, overføre, vise frem eller lage arbeid basert på vår side eller bruke noe annet fra vår side eller innhold. Du kan bruke oppskrifter og oppskriftsideer fritt så lenge ikke noe annet er spesifisert.

Ansvarlig Bruk

Vår side er kun for ditt personlige og ikke-kommersielle bruk. Hvis du ønsker å bruke vår side til kommersielt bruk, vennligst ta kontakt og be om tillatelse.

Følgene måter er uakseptabel bruk av vår side:

 • På en måte eller med et formål som er ulovelig i noe land eller mot Vilkårene
 • På en måte som fører til bedrageri, bruker innholdet for bedrageri eller har et ulovelig formål
 • Å overføre eller sørge for at reklamemateriell lignende (f. eks. spam) blir sendt ut uoppfordret eller uautorisert
 • Anskaffe personlig informasjon om andre
 • På en måte som bryter med UK Computer Misuse Act 1990 eller lover i andre land.

Din bruk av vår side må ikke:

 • Være ærekrenkende, ulovlig, obskøn, støtende, hatefull, misbrukende, oppblåsende, truende, invadere andres privatliv eller på noen annen måte være støtende
 • Fremme diskriminering på grunnlag av rase, kjønn, nasjonalitet, uførhet, religion eller trosoppfatning, seksuell legning, trans eller alder
 • Overtre immaterielle rettigheter inkludert, men ikke begrenset til, opphavsrett, designrettigheter, rettigheter til databaser, patenter, varemerker, moralske eller artisters rettigheter, eller andre tredjeparts rettigheter
 • Kunne føre til trakassering, såring, skremming eller stressing av andre mennesker
 • Inneholde instrukser, veiledninger eller innehold som kan skade individer, pc-er eller systemer
 • Oppfordre til å begå, hjelpe med eller akseptere ulovlige eller kriminelle handlinger
 • Endre vårt innhold eller gi inntrykk av at innholdet er vårt når det ikke er tilfellet, eller utgi seg for å være noe annet, misbruke din identitet eller tilknytning til andre personer
 • Inneholde reklame
 • Gi ut andres navn, adresse, telefonnummer, mobilnummer, e-postadresse eller noen annen personlig informasjon
 • Bryte juridiske plikter ovenfor en tredjepart slik som kontraktsplikter eller tillit..

Du kan ikke:

 • Forsøke å oppnå uautorisert tilgang til, gripe inn i, ødelegge eller forstyrre vår side, utstyr eller nettverk hvor vår side er lagret; programvare brukt i driften av vår side, eller utstyr, nettverk, programvare eller databaser eid eller brukt av en tredjepart med tilknytning til vår side
 • Angripe vår side med et ”tjenestenekt-angrep” eller et ”distribuert tjenestenekt-angrep”
 • Bruke vår side til å med viten overføre data, sende eller laste opp materiale som inneholder virus, trojanske hester, ormer, tidsbomber, tastetrykklogger, spionvare, reklamevare eller noen andre skadelige programmer eller lignende kode lagd for å skade operasjonen av pc-ers programvare eller maskinvare
 • Forfalske overskrifter eller manipulere noen av våre andre kjennetegn for å utgi deg for å være oss, skjule din identitet eller utgi deg for å være noen andre

Vi kan utgi all informasjon vi har om deg (inkludert din identitet) hvis vi mener at det er nødvendig i forbindelse med etterforskninger eller klager på din bruk av vår side, i forbindelse med rettslige handlinger hvor det er overtredelser eller forstyrrelser på vår side, rettigheter eller eiendom eller det vi mener er nødvendig for å følge de lover, reguleringer, rettslige prosesser eller statlige forespørsler.

Personopplysninger og personvern

Vennligst les vårt Personvernsdokument som er en del av disse vilkårene. Vårt Personvernsdokument forklarer hvilke personligopplysninger vi samler inn og hvordan vi bruker og beskytter denne informasjonen. Du anerkjenner at kommunikasjon på internettet aldri er helt privat eller helt sikkert.

Lenker fra vår side

Der hvor vår side har lenker til andre side og tredjepartsressurser er disse lenkene kun til din nytte og informasjon. Ved å bruke disse lenkene forlater du vår side. Vi verken kontrollerer eller er ansvarlig for disse sidene og ressursene, eller dets innehold og tilgjengelighet. Vi verken slutter oss til eller forplikter oss til disse sidene og ressursene, eller noe materiell på sidene og resultater du oppnår fra å bruke dem. Hvis du velger å følge lenker til tredjepartssider fra oss anerkjenner du at du må bruke din egen dømmekraft om dem.

Lenker til vår side

Du kan kun lenke til (men ikke gjenskape) vår hjemmeside hvis du får vår skriftlige tillatelse først. Enhver lenke må gjøres på en rettferdig og lovlig måte, som ikke ødelegger eller drar nytte av vårt rykte. Du kan ikke lage lenker som gir inntrykk av at vi er assosiert, godkjenner eller bifaller deg når dette ikke allerede er tilfellet.

Du må ikke lage en lenke fra en side du ikke eier. Vi forbeholder oss retten til å ta tilbake tillatelse til å lenke uten forvarsel.

Vår side må ikke rammes på noen annen side, og du kan heller ikke lage en lenke til noen annen del av vår side enn hjemmeside. Nettsiden du lenker må følge vårt dokument om Ansvarlig Bruk

Brukerskapt innhold

Vår side og våre sosiale medier inneholder også materiell lastet opp av andre brukere. Deres innhold er ikke forhåndsgodkjent av oss og selv om vi gjør vårt beste for å håndtere brudd på vårt dokument om Ansvarlig Bruk,, så fort som mulig, så er vi ikke ansvarlig for dette innholdet. Andre brukers oppfatninger skal ikke tas som våre oppfatninger eller verdier.

Hvis du laster opp eller sender oss materiale gir du oss en ikke-eksklusiv lisens for å bruke dette materialet for alle formål i alle land, og du gir fra deg dine moralske rettigheter i forbindelse med dette materialet. Selv om du fortsatt eier copyright og har andre rettigheter til ditt materiale, så har vi rett til å bruke, redigere, endre, reprodusere, trykke, gi ut og eller distribuere materialet fritt i et hvilket som helst format og media for et hvilket som helst formål. Vår rett til å gjøre dette er gratis, evigvarende og kan gis tredjepartslisens.

Vårt ansvar ovenfor deg

VÅR SIDE KOMMER ”SOM DEN ER” OG ”ER TILGJENGELIG” FOR BRUK OG SØK PÅ EGET ANSVAR OG UTEN NOEN REPRESENTASJONER ELLER GARANTIER, EKSPLISITT ELLER IMPLISITT, (INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL ALLE GARANTIER OG BETINGELSER FOR SALGBARHET, TILPASSET SPESIFIKKE FORMÅL, TITTEL, IKKE-OVERTREDELSER, NØYAKTIGHET, MANGEL PÅ DEFEKT, TILGJENGELIGHET, UFORSTYRRET BRUK, AT BRUKEN AV VÅR SIDE ER I HENHOLD TIL AKTUELLE LOVER OG ALLE GARANTIER IMPLISERT GJENNOM HANDEL). MATERIALENE OG INFORMASJONEN PÅ VÅR SIDE KAN HA TEKNISKE UNØYAKTIGHETER OG TYPOGRAFISKE FEIL. VI GIR INGEN GARANTIER FOR INFORMASJONEN OG MATERIELLET PÅ VÅR SIDE.

VI KAN IKKE GARANTERE AT: (I) VÅR SIDE ALLTID ER TILGJENGELIG ELLER TILGJENGELIG I DET HELE TATT; (II) AT VÅR SIDE MØTER DINE BEHOV; (III) AT INFORMASJONEN PÅ VÅR SIDE ER OPPDATERT, FULLSTENDIG, SANN, NØYAKTIG, OG IKKE MISVISENDE; (IV) BRUKEN AV VÅR SIDE ER UFORSTYRRET OG VIRUS- OG FEILFRI, ELLER (V) AT FEIL VIL BLI RETTET OPP. VERKEN MUNTLIGE ELLER SKRIFTLIGE RÅD FRA OSS, ELLER VÅRE AUTORISERTE AGENTER, VIL IKKE LAGE EN GARANTI. NOEN RETTSKRETSER TILLATER IKKE MANGEL PÅ IMPLISERTE GARANTIER NOE SOM KAN BETY AT NOEN ELLER ALLE UNNTAK OVENFOR IKKE ANGÅR DEG. VENNLIGST SJEKK DIN LOKALE LOVGIVNING.

Enkelte lover kan tre i kraft i forbindelse med vårt rettslige ansvar som oppstår ved å forsyne deg med produkter.

UNDER RELEVANT LOV, INKLUDERT MED RESPEKT FOR ANSVARLIGHET FOR PERSONLIG SKADE ELLER UFRAVIKELIGE GRUNNLEGGENDE RETTIGHETER DU HAR SOM FYSISK PERSON, UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL VI ELLER VÅRE OFFISERER, DIREKTØRER, ANSATTE, AKSJONÆRER ELLER AGENTER: (A) VÆRE ANSVARLIG OVENFOR DEG NÅR DET GJELDER DIN BRUK AV VÅR SIDE, INNHOLD, MATERIALE PÅ ELLER INFORMASJON ANSKAFFET GJENNOM VÅRE SIDE (INKLUDERT OG IKKE BEGRENSET AV SKADE FORÅRSAKET ELLER SOM RESULTAT AV Å STOLE PÅ INFORMASJON DU HAR FÅTT FRA OSS), ELLER SKADE SOM OPPSTÅR PÅ GRUNN AV FEIL, UTELATELSER, FORSTYRRELSER, SLETTING AV FILER ELLER E-POST, DEFEKTER, VIRUS, FORSINKELSER I DRIFT ELLER OVERFØRINGER ELLER NOEN FORM FOR FEILFUNKSJON, ENTEN OM DET ER FORCE MAJEURE , KOMMUNIKASJONSFEIL, TYVERI, UAUTORISERT TILGANG TIL VÅRE OPPLYSNINGER, INFORMASJON ELLER TJENESTER; ELLER (B) VÆRE ANSVARLIG OVENFOR DEG FOR INDIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER STRAFFBARE ØDELEGGELSER. EI HELLER TAP PÅ GRUNN AV MANGEL PÅ GODVILJE, TAP AV PROFITT, TYVERI ELLER ØDELEGGELSE AV DATA ELLER INFORMASJON, ELLER AT DET ER UMULIG Å BRUKE VÅR SIDE ELLER NOEN AV DENS FUNKSJONER. DITT ENESTE MOTMIDDEL ER Å SLUTTE Å BRUKE VÅR SIDE. DE FOREGÅENDE BEGRENSINGER SKAL GJELDE I DEN HØYESTE GRAD TILLATT I DEN GJELDENE RETTSKRETS.

NOEN ELLER ALLE AV DISSE ANSVARSBEGRENSNINGER ER IKKE NØDVENDIGVIS GJELDENE I DIN RETTSKRETS. VENNLIGST SJEKK LOKAL LOVGIVNING.

Lovgivning

Engelsk lov er gjeldene for disse Vilkårene og din bruke av vår side. Engelske domstoler vil ha eksklusiv jurisdiksjon når det gjelder en påstand eller begjæring fra deg. Hvis du er en konsument basert i EU kan du ha rett til å reise en påstand i landet du er bosatt i.

Vår side er driftet i Storbritannia og er laget for å søke og bruke i landet som er indikert av landskoden til nettadressen du bruker for å få tilgang til vår side (for eksempel .de betyr Tyskland).Vår side er ikke til distribusjon eller bruk av personer eller objekter i rettskretser, eller land, hvor publisering eller tilgjengelighet eller bruk av vår side ikke følger lokal lovgivning eller regulering. Hvis du velger å bruke denne siden utenfor det landet som er indikert av landskoden til nettadressen er du ansvarlig for å følge lokal lovgivning.

Disse vilkårene og betingelsene er underlagt de juridiske rettigheter du gitt at du er en fysisk person. Hvis noen av disse Vilkårene blir ansett som ulovlige, tomme eller av en eller annen grunn ugjennomførlige så vil den dele bli ignorert og vil ikke påvirket gyldigheten og gjennomførligheten til de resterende delene.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål angående disse Vilkårene, vennligst ta kontakt på  customer.services@quornfoods.com

Oppdatert: 26 mars 2018