Vilkår

Disse brukervilkårene (som oppdateres fra tid til annen) gjelder for brukere, seere og alle personer som har tilgang til vårt nettsted. Les disse brukervilkårene nøye da de utgjør de en juridisk bindende avtale som dekker din tilgang til og bruk av vårt nettsted.

Disse brukervilkårene ble sist oppdatert 1. september 2013.

Ved å bruke vårt nettsted, indikerer du at du har lest, forstått og godtar brukervilkårene og at du godtar å overholde dem. Ikke bruk vårt nettsted hvis du ikke godtar disse brukervilkårene.

I disse brukervilkårene refererer termen “du” til deg, kunden, forbrukeren, brukeren eller viseren av vårt nettsted og termene “vi”, “oss” og “vår/våre/vårt” referer til oss, Marlow Foods.

Informasjon Om Oss

Dette nettstedet («vårt nettsted») drives av oss, Marlow Foods Limited, et selskap som er organisert og eksisterer under lovene i England og Wales med organisasjonsnummer 01752242 og som har hovedkontor på Station Road, Stokesley, TS9 7AB, Storbritannia ("Marlow Foods"). Vi er eieren av QUORN®-merket.

Tilgang Til Vårt Nettsted

Tilgang til vårt nettsted er tillatt på midlertidig basis, og vi forbeholder oss retten til å trekke tilbake eller endre vårt nettsted uten varsel. Tilgang til vårt nettsted kan suspenderes midlertidig eller permanent uten varsel. Vi skal ikke holdes ansvarlig overfor deg uansett årsak hvis vårt nettsted er utilgjengelig eller tilgangen til det er stoppet midlertidig når som helst eller for enhver periode. Uten begrensning av det foregående, forbeholder vi oss retten til å utsette, avslutte eller begrense tilgangen til vårt nettsted hvis disse brukervilkårene brytes av deg.

Bruk Av Vårt Nettsted

Du kan bruke vårt nettsted kun for lovlige ikke-kommersielle formål. Du kan ikke bruke vårt nettsted:

  • på en måte som bryter med gjeldende lokale, nasjonale eller internasjonale lover eller forskrifter
  • på en måte som er ulovlig eller falsk eller har ulovlig eller falsk virkning
  • til å sende, eller oppdrive sending av, ubedt eller uautorisert annonsering eller reklamemateriell eller noen form for spam
  • med overlegg til å overføre data, sende eller laste opp eventuelle materialer som inneholder virus eller lignende datamaskinkode utformet for å ha negativ innvirkning på en datamaskins programvare eller maskinvare
  • til å inngå i annen aktivitet som er i strid med Storbritannias Computer Misuse Act 1990 eller lignende lover i andre land.

Du har ikke lov til å overføre eller koble til, fra eller via vårt nettsted materiale:

  • som er ulovlig, truende, ærekrenkende, støtende, uanstendig, umoralsk, støtende, pornografisk, i dårlig smak, fornærmende, som sannsynligvis vil egge frem rasehat, som er diskriminerende, nedsettende, truende, skandaløst, provoserende, blasfemisk, som bryter med konfidensialitet, som er i strid med personvern eller som kan forårsake irritasjon eller uleilighet
  • som du ikke har innhentet alle nødvendige lisenser og/eller godkjenninger til
  • som utgjør eller oppmuntrer til atferd som anses som en forbrytelse, gi grunnlag for sivilrettslig ansvar, eller på annen måte være i strid med loven av eller krenke rettighetene til en tredjepart, i alle verdens land
  • som er teknisk skadelig (inkludert, uten begrensning, datavirus, logiske bomber, trojanske hester, ormer, skadelige komponenter, skadde data og annen skadelig programvare eller skadelige data).

Endringer Av Disse Brukervilkãrene

Vi forbeholder oss retten til å endre, variere eller oppdatere disse bruksvilkårene fra tid til annen som vi mener er best. Brukervilkårene våre vil alltid angi datoen de ble sist oppdatert og dette endres når vi endre brukervilkårene våre. Det er ditt ansvar å sjekke brukervilkårene våre hver gang du bruker eller får tilgang til vårt nettsted for å sikre at du har lest og forstått den nyeste versjonen av disse brukervilkårene. Din fortsatte bruk av vårt nettsted etter at nye brukervilkår er lagt ut på vårt nettsted angir din godkjenning av de nye brukervilkårene.

Personlig Informasjon Og Personvern

Les vår personvernpolicy som utgjør en del av disse brukervilkårene. Vår personvernpolicy forklarer hvilken personlig informasjon vi samler inn og hvordan vi bruker og beskytter den personlige informasjonen. Ved å bruke vårt nettsted, samtykker du i behandlingen vår av den personlige informasjonen din i samsvar med personvernpolicyen vår.

Åndsrett

Vi er eieren eller lisensinnehaveren til all åndsrett på vårt nettsted, inkludert, men ikke begrenset til, enhver og all programvare, teknologi, kode, tekst, lyd, grafikk, fotografier, bilder, video, innhold og materiale som leveres av eller på vegne av oss gjennom vårt nettsted. Åndsretten vår inkluderer også varemerker, merkenavn og utformingen, oppsettet og utseendet til vårt nettsted.

QUORN® og den grafiske illustrasjonen av QUORN®, er varemerker og registrerte varemerker som tilhører Marlow Foods Limited og er beskyttet i samsvar med lovene i Storbritannia og internasjonalt og alle rettigheter for dem er reservert.

Vårt nettsted er beskyttet av opphavsrettslovene i Storbritannia, internasjonale opphavsrettsavtaler og alle andre gjeldende lover om opphavsrett og intellektuell eiendom. Vi forbeholder oss alle rettigheter, inkludert uten begrensning, all åndsrett i forbindelse med vårt nettsted.

Underlagt en begrenset rett til å skrive ut, lagre og/eller laste ned nettsider fra vårt nettsted for personlig bruk, kan du ikke kopiere, utgi, selge, lisensiere, endre, redigere, distribuere, overføre, vise eller lage avledede produkter fra eller på annen måte utføre uautorisert bruk av noen del av vårt nettsted. Du har ikke tillatelse til å bruke noen del av vårt nettsted for kommersielle formål.

Du kan ikke fjerne, tilsløre eller endre merknader om opphavsrett, patent eller varemerke eller andre opphavsrettslige merknader fra materiale på vårt nettsted. Du kan ikke foreta omvendt utvikling, dekompilere eller endre programvare som inngår i vårt nettsted på noen måte (unntatt i den begrensede graden det er tillatt av gjeldende lov).

Rettigheter som ikke uttrykkelig gis i disse brukervilkårene, er reservert av oss.

Informasjon Om Vårt Nettsted

Innholdet i sidene på vårt nettsted er kun ment for din generelle informasjon og bruk. Kommentarer og andre materialer lagt inn på vårt nettsted utgjør ikke råd som det skal festes noen tillit til.

Det er ditt ansvar for å sikre at alle produkter, tjenester eller informasjon som er tilgjengelig på vårt nettsted overholder de spesifikke kravene dine. Det er også ditt ansvar å sikre at alle oppskrifter eller oppskriftsideer er egnet for kostholdskravene dine (eller for andre) eller matallergiene eller matintoleransene dine (eller for andre).

Koblinger Fra Vårt Nettsted

Der vårt nettsted inneholder koblinger til andre nettsteder og ressurser som leveres av tredjeparter, er disse koblingene kun oppgitt for informasjon og bekvemmelighet. Hvis du bruker disse koblingene, forlater du vårt nettsted. Vi har ikke kontrollert alle disse tredjepartenes nettsteder og ressurser og vi ikke kontrollerer og er ikke ansvarlige for disse nettstedene og ressursene eller deres innhold og tilgjengelighet. Derfor bifaller vi ikke, og gir ingen representasjoner om dem, eller om materialer som finnes der, eller noen resultater som kan fåes fra å bruke dem. Hvis du bestemmer deg for å åpne et av tredjepartenes nettsteder som er knyttet til vårt nettsted, godtar du at du gjør det helt på egen risiko, og anerkjenner at vi tar ikke ansvar for dem eller for tap eller skade som kan oppstå fra din bruk av dem.

Kobling Til Vårt Nettsted

Du kan bare koble til (men ikke replikere) hjemmesiden vår hvis du først får uttrykkelig skriftlig samtykke fra oss, og eventuelle koblinger må gjøres på en måte som er rettferdig, ærlig og juridisk og ikke skade omdømme vårt eller dra fordel av det. Du har ikke tillatelse til å etablere en kobling for å foreslå en form for tilknytning, godkjenning eller bifall for vår del der det ikke finnes.

Du må ikke etablere en kobling fra et nettsted som ikke eies av deg.

Vårt nettsted må ikke bli rammet inn på andre nettsteder, og du kan heller ikke opprette en kobling til en annen del av vårt nettsted enn hjemmesiden. Vi forbeholder oss retten til å trekke tilbake eventuelle koblingstillatelser vi har gitt når som helst uten varsel.

Utelukkelse Av Garantier Og Ansvar

I den grad det er tillatt av gjeldende lov, fraskriver vi oss alle garantier, representasjoner, forståelser av noe slag, enten de er uttrykt eller underforstått, i forbindelse med vårt nettsted. Du anerkjenner og samtykker i at din bruk av vårt nettsted og bruken av internett skjer på egen risiko og vårt nettsted leveres til deg som det er.

I den grad det er tillatt av gjeldende lov, bekrefter og samtykker du i at det eneste midlet ditt for tvister med oss eller lisensgiverne våre er å slutte å bruke vårt nettsted.

Vi skal ikke være ansvarlige for eventuelle direkte, indirekte, spesielle, straffemessige, tilfeldige eller følgeskader fra tap av eller skade av noe slag herunder, uten begrensning, erstatning for tap av fortjeneste, kontrakter, data, goodwill, arbeidsstopp og datamaskinsvikt som stammer fra bruk av eller manglende evne til å bruke, avbrudd eller tilgjengelighet til vårt nettsted og uansett hvordan forårsaket selv om vi har blitt informert om muligheten for slike skader. Vi utelukker alt ansvar for eventuelle feil i eller mangler fra informasjon, materialer og funksjoner inkludert i vårt nettsted, med mindre det er i den grad at slikt ansvar ikke kan unntas i henhold til gjeldende lov. I den grad det er tillatt av gjeldende lov, fraskriver vi oss alt ansvar for uaktsomhet.

Uavhengig av ovennevnte, skal ingenting i disse brukervilkårene begrense ansvaret vårt overfor deg for falsk representasjon, dødsfall eller personskader forårsaket av uaktsomheten vår eller alt annet ansvar som ikke kan ekskluderes eller begrenses under gjeldende lov.

Virus, Hacking Og Andre Forbrytelser

Du må ikke misbruke nettstedet ved bevisst å introdusere (eller forsøke å introdusere) virus, trojanske hester, ormer, logiske bomber eller annet materiale som er skadelig eller teknologisk skadelig. Du må ikke prøve å få uautorisert tilgang til vårt nettsted, serveren hvor vårt nettsted er lagret eller en server, datamaskin eller database som er koblet til vårt nettsted. Du må ikke angripe vårt nettsted via et tjenestenektangrep (denial of service) eller et distribuert tjenestenektangrep.

Ved å gjøre dette utfører du en forbrytelse under Computer Misuse Act 1990 i Storbritannia, og andre lover internasjonalt. Vi kommer til å rapportere slike brudd til de relevante rettshåndhevelsesmyndighetene og samarbeide med disse myndighetene ved å avsløre identiteten din til dem. I tilfelle det oppstår et slikt brudd, opphører umiddelbart din rett til å bruke vårt nettsted.

Selv om vi iverksetter rimelige tiltak for å beskytte vårt nettsted mot misbruk, vil vi ikke være ansvarlig for tap eller skade forårsaket av et distribuert tjenestenektangrep, virus eller annet teknologisk skadelig materiale som kan infisere ELLER ANGRIPE datamaskinutstyr, dataprogrammer, data eller annet eiendomsmateriale som en følge av din bruk av vårt nettsted eller til nedlastingen din av eventuelt materiale lagt ut på det, eller på alle nettsteder koblet til det.

Delvis Ugyldighet

Disse vilkårene er underlagt alle påbudte juridiske rettigheter du kan ha hvis du er en forbruker. Hvis en bestemmelse i disse brukervilkårene holdes ugyldig, ulovlig eller umulig å håndheve av enhver grunn av enhver domstol i kompetent jurisdiksjon, skal et slikt tilbud fortolkes i overensstemmelse med gjeldende lov for å gjenspeile, så nært som mulig, den opprinnelige hensikten til Marlow Foods og resten av bestemmelsene skal fortsette med full kraft og effekt.

Fraskrivelse

Ingen forsinkelse eller feil av oss i utøvelse eller håndheving av noen av rettighetene eller rettsmidlene våre under disse bruksvilkårene vil utgjøre fraskrivelse av slike rettigheter eller rettsmidler. En fraskrivelse av en bestemmelse i disse bruksvilkårene vil kun være gyldig hvis den er skriftlig og signert av Marlow Foods.

Hele Avtalen

Disse brukervilkårene (inkludert personvernpolicyen inkorporert i disse brukervilkårene ved referanse) utgjør hele avtalen mellom deg og oss om rettighetene og pliktene dine i bruken av vårt nettsted.

Gjeldende Lov

Disse brukervilkårene og eventuelle tvister eller krav som oppstår ut fra eller i forbindelse med dem eller innholdet i dem (inkludert tvister eller erstatningskrav utenfor kontrakt) skal styres og fortolkes i henhold til loven i England. De engelske domstolene vil ha eksklusiv jurisdiksjon over eventuelle krav av deg som oppstår fra, eller er relatert til din bruk av vårt nettsted. Du er ansvarlig for samsvar med alle gjeldende lover av det landet som du prøver å få tilgang til vårt nettsted fra.

Kontakt Oss

Hvis du har spørsmål om disse bruksvilkårene, kan du kontakte oss på kundeservice@quornfoods.com