Skip to main content
  1. Home
  2. Om Quorn
  3. Kloden

Kloden

En sunn klode

To av de største utfordringene vi har i verden i dag er voksende helseplager forbundet med overvekt, samt trusselen fra klimaendringer. Det er forlengst slått fast at et for stort kjøttforbruk og den intense produksjonen som kreves for det, er betydelige bidragsfaktorer til denne situasjonen. Vi ønsker å hjelpe forbrukere i utviklede land til å finne måter å redusere kjøttforbruket på med 50% innen 2050, på linje med anbefalingene fra eksperter (IPCC/WRI).

Bærekraftskalkulator

Det vil kanskje overraske deg hvor stor forskjell det vil gjøre for planeten vår, og folkehelsen, dersom flere velger kjøttfritt. Det handler ikke bare om kalorier og mettet fett, men det vil hjelpe på karbonavtrykket også.†[1][2]

Dersom 2 personer velger 1 kjøttfritt måltid vil det utgjøre

Et karbonavtrykk tilsvarende energien som trengs for å koke opp 776 kjeler

Samme kalorimengde som 3 sjokoladekjeks

En vannsparing tilsvarende 17 dager med personlig vannforbruk

En reduksjon i matbasert fett tilsvarende 4 teskjeer med smør

Å redusere miljøpåvirkningen vår

Vi starter ikke likt med alle andre når det kommer til proteinproduksjon - og det er vi stolte over. Fremfor å bruke dyr, bruker vi gjæringsprosesser for å dyrke og høste inn proteinet. Denne naturlige prosessen gjør proteinproduksjonen vår mye bedre for miljøet, ettersom det bruker vann på en mye mer effektiv måte, slipper ut mindre klimagasser og bruker mindre dyrkbart land.

Quorn® er det første globale kjøttalternativet som har fått tredjepartssertifisering for sitt karbonavtrykk, og over 50% av produktene våre har stolt blitt merket med Carbon Trust Footprint.

Carbon Trust - Reducing CO2

Karbonavtrykket til Quorn-farse er over 90% lavere enn for storfekjøtt†[1]

I 2018 viste karbonutslipp fra energi ved fabrikkene våre en nedgang på 16% sammenlignet med baselinen vår fra 2012[2]

Bærekraft

Les om alt vi har oppnådd så langt og finn ut mer om de spennende nye prosessene og oppfinnelsene som bidrar til å gjøre Quorn enda mer bærekraftig.

Finn ut mer

Bærekraftig palmeolje

Palmeolje er en allsidig ingrediens som er fin å bruke fordi den bare trenger halvparten så mye land for å produseres som andre oljeproduserende avlinger. Men i noen deler av verden er ulovlig og uansvarlig palmeoljeproduksjon en klar pådriver for avskoging, sosiale konflikter og forverring av menneskerettigheter. Det kan ikke få lov til å fortsette.

Vi er medlemmer og støttespillere av Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)

Vi bruker bare sertifisert bærekraftig palmeolje, og har gjort det siden 2014

Vi er "i førersetet" for bruk av bærekraftig palmeolje, som klassifisert av World Wildlife Fund (WWF)

Beskyttelse av vannressurser

I mange deler av verden er vann en mangelfull ressurs og under økende press etter hvert som verdens befolkning vokser.

Vannforbruket ved produksjon av storfekjøtt er 10 ganger høyere enn for Quorn-farse†[1]

Vannforbruket ved produksjon av kylling er 2,5x høyere enn for Quorn-biter†[1]

I 2018 viste vannforbruket ved fabrikkene våre en reduksjon på 16% sammenlignet med baselinen fra 2012[2]