Skip to main content

Personvern

Quorn Foods ("Quorn Foods", "vi", "oss", "vår") respekterer personvernet til alle som besøker vår side og lover å behandle personopplysningene dine på en sikker måte. Dette dokumentet går gjennom hvordan vi tar vare på dine personopplysninger når du besøker vår side og fortelle deg om dine rettigheter. Dette dokumentet har lenker slik at du kan klikke på kapiteloversikten under.

 1. VIKTIG INFORMASJON OG HVEM VI ER
 2. OPPLYSNINGENE VI SAMLER INN OM DEG
 3. HVORDAN VI INNHENTER PERSONOPPLYSNINGER
 4. HVORDAN VI BRUKER DINE PERSONOPPLYSNINGER
 5. FORMIDLING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER
 6. LAND DINE PERSONOPPLYSNINGER VIL BLI SENDT TIL OG HVORFOR
 7. DATASIKKERHET
 8. DATAARKIVERING
 9. DINE JURIDISKE RETTIGHETER

1. VIKTIG INFORMASJON OG HVEM VI ER

HENSIKTEN MED PERSONVERNSDOKUMENTET

Dette personvernsdokumentet gir deg informasjon om hvordan vi henter og prosesserer dine personopplysninger. Det er viktig at du leser dette dokumentet og i tillegg alle andre dokumenter om personvern som vi gir deg når vi henter inn personopplysninger slik at du vet hvordan og hvorfor vi bruker dine opplysninger. Dette dokumentet er i tillegg til andre dokumenter og kan ikke overstyre dem.

Denne siden er ikke laget for barn og vi handler i god tro om at vi ikke innhenter opplysninger om barn.

BEHANDLINGSANSVARLIG

Marlow Foods Limited (markedsføringsnavn Quorn Foods) er registrert i England og Wales med organisasjonsnummer 01752242 og vårt registrerte kontor og behandlingsansvarlig har adresse Station Road, Stokesley, TS9 7AB.

Vi har ansatt en personvernsansvarlig og de er ansvarlige for alle spørsmål i forbindelse med dette dokumentet. Hvis du har spørsmål, kommentarer eller forespørsler venneligst bruk kontaktinfoen nedenfor eller fyll inn et kontaktskjema.

KONTAKTINFO

Navn eller tittel på personvernsansvarlig: David Bigley

E-postadresse: customer.services@quornfoods.com.

Postadresse: Consumer Service, Quorn Foods, Station Road, Stokesley, North Yorkshire, TS9 7BR.

Du har rett til å klage til Information Commissioner’s Office (ICO) som er Storbritannias tilsynsmyndighet for personvern (www.ico.org.uk)når som helst. Vi vil allikevel sette pris på muligheten til å hjelpe deg før du kontakter ICO, så vennligst ta kontakt med oss først.

OPPDATERING AV PERSONVERNSDOKUMENTET

Denne versjonen ble oppdatert 26 mars 2018 og du kan få tak i tidligere versjoner ved å ta kontakt med oss. Alle fremtidige endringer av vårt personvernsdokument vil bli postet på denne siden.

TREDJEPARTS LENKER

Denne nettsiden kan ha lenker til tredjepartsnettsider, plug-ins og apper. Ved å klikke på disse lenkene eller ved å tillate disse forbindelsene kan du ha tillatt tredjeparter å hente inn eller dele personopplysninger om deg. Vi har ikke kontroll over disse tredjepartsidene og er heller ikke ansvarlige for deres personvernsdokument. Vi oppfordrer deg til å lese personvernsdokumentene til alle side du besøker når du forlater vår side.

2. OPPLYSNINGENE VI SAMLER INN OM DEG

Personopplysninger betyr alle opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Det inkluderer ikke opplysninger hvor opplysningen ikke kan knyttes til deg som enkeltperson (anonymiserte opplysninger).

Vi kan samle inn, bruke, lagre og overføre de følgende typer opplysninger:

 • Identitetsopplysninger inkluderer navn og tittel.
 • Kontaktinfo inkluderer adresse, e-postadresse og telefonnumre.
 • Tekniske opplysninger inkluderer internet protocol (IP) adresse, tidssoneinnstillinger, datatrafikk, nettlogger, operativsystem og type nettleser, og annen teknologi du benytter for å få tilgang til vår side.
 • Brukerinfo inkluderer informasjon om hvordan du bruker vår side.
 • Reklame- og kommunikasjonsopplysninger inkluderer hvordan du foretrekker å motta reklame og kommunikasjon fra oss.

Vi kan også samle inn, bruke og dele Aggregerings Data slik som statistiske og demografiske opplysninger, inkludert opplysninger om søkelesning og søkemønstre, for hvilket som helts formål, inkludert systemadministrasjon. Aggregerings Data kan utledes fra dine personopplysninger, men ansees ikke juridisk sett som personopplysinger fordi disse opplysningene ikke kan knyttes direkte til deg som enkeltperson.

3. HVORDAN VI INNHENTER PERSONOPPLYSNINGER

Vi bruker forskjellige metoder for å innhente opplysninger fra og om deg inkludert:

 • Direkte kommunikasjon. Du kan gi oss dine opplysninger ved å fylle inn et skjema eller kommunisere med oss via post, telefon e-post eller andre måter. Dette inkluderer de personlige opplysninger du gir oss når du:
  • ber om å få reklame tilsendt;
  • gir oss dine opplysninger på en tilstelning;
  • deltar i en konkurranse, reklamekampanje eller brukerundersøkelser;
  • bruker interaktive deler av vår side; eller
  • kontakter oss eller gir oss tilbakemelding.
 • Automatisk teknologi eller kommunikasjon. Når du bruker vår side kan vi hente teknologiske opplysninger om utstyret ditt, søkelesning, søkemønstre og generelt nettbruk om deg. Vi samler inn dette ved hjelp av cookies eller lignende teknologier.

4. HVORDAN VI BRUKER DINE PERSONOPPLYSNINGER

Vi vil kun bruke dine personopplysninger på lovlig vis. Som oftest kommer vi til å bruke personopplysningene dine på følgende måter:

 • Når vi trenger å inngå en kontrakt med deg.
 • Når det er nødvendig for våre legitime interesser (eller tredjepartsinteresser) og dine interesser og fundamentale rettigheter ikke overkjører disse interessene.
 • Når det er nødvendig for å følge juridiske eller regulatoriske forpliktelser.

Du kan lese mer om det juridiske grunnlaget her: https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/lawful-basis-for-processing/#ib3.

Generelt sett bruker vi ikke samtykke som juridisk grunnlag annet enn når vi sender deg reklamemateriell. Du har rett til å trekke tilbake samtykket til enhver tid ved å kontakte oss.

FORMÅL FOR BRUK AV PERSONOPPLYSNINGER

Nedenfor finner du en beskrivelse av alle måter vi planlegger å bruke personopplysningene dine på og det juridiske grunnlaget det hviler på. Vi har også vist våre legitime interesser der hvor det er nødvendig. Vi kan prosessere dine personopplysninger for mer enn en lovlig grunn avhenging av formålet for bruken.

Formål/Aktivitet Opplysningstype Juridisk grunnlag for prosessering
For å organisere vårt forhold: (a) Informere deg om endringer i vårt personvernsdokument eller vår nettside (b) Be deg om legge igjen en evaluering eller delta i en brukerundersøkelse (c) Håndtering av kundekontakt, forespørsler, reklamasjon, klager eller tvister Identitet, Kontakt, Reklame og Kommunikasjon (a) Utforming av en kontrakt med deg eller forarbeidet i forbindelse med en inngåelse av kontrakt (b) Nødvendig for å følge en juridisk forpliktelse (c) Nødvendig for våre legitime interesser (for å holde våre registre oppdatert, for studier av hvordan kunder bruker våre produkter/tjenester, for å utvikle vår bedrift og for skaffe informasjon til vår markedsstrategi)
For å hjelpe deg i å delta premietrekning, i konkurranser og fullføre brukerundersøkelser Identitet, Kontakt, Bruk, Reklame og Kommunikasjon (a) Utforming av en kontrakt med deg eller forarbeidet i forbindelse med en inngåelse av kontrakt (b) Nødvendig for våre legitime interesser (for studier av hvordan kunder bruker våre produkter/tjenester, for å utvikle våre produkter/tjenester og for å utvikle vår bedrift)
For å organisere og beskytte vår bedrift og denne nettsiden (inkludert problemløsning, dataanalyse, testing, vedlikehold av systemer, systemstøtte, rapportering og husing av data) Identitet, Kontakt, Teknisk (a) Nødvendig for våre legitime interesser (for å kunne drive bedriften, støtte for organisering og IT-tjenester, nettverkssikkerhet, for å unngå bedrageri og i forbindelse med omorganisering av bedriften eller restrukturering av grupper) (b) Nødvendig for å følge en juridisk forpliktelse
For å bruke dataanalyser for å forbedre vår nettside, produkter/tjenester, reklame, kundeforhold, kunders opplevelse av og for å evaluere trender på vår nettside Teknisk, Bruk Nødvendig for våre legitime interesser (for å definere typer av kunder for våre produkter og tjenester, for å kontinuerlig oppdatere og holde vår nettside relevant, for å utvikle vår bedrift og skaffe informasjon til vår markedsstrategi)

Hvis du ønsker mer informasjon om det spesifikke juridiske grunnlaget vi bruker for å prosessere dine personopplysninger der hvor flere er nevnt, vennligst ta kontakt med oss.

REKLAMETILBUD FRA OSS

Vi kan bruke din Identitet, Kontaktinfo, Teknisk informasjon og Brukerdata for å finne ut av hvilken informasjon som vil være nyttig av interesse for deg. Dette er måten vi bestemmer hvilke produkter og tilbud som kan være relevante for deg (vi kaller dette reklame). Du vil motta reklamemateriell fra oss hvis du har bedt om informasjon fra oss eller hvis du har gitt oss din kontaktinfo når du har deltatt i en konkurranse, registrert deg for tilbud eller gitt oss kontaktinfoen din på en tilstelning. Du vil ikke motta reklamemateriell hvis du har spesifisert at du ikke ønsker dette.

TREDJEPARTSREKLAME

For å dele dine personopplysninger med en tredjepart i forbindelse med markedsføring vil vi be om ditt direkte samtykke.

TREKKE TILBAKE SAMTYKKE

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke for å få tilsendt reklamemateriell ved å kontakte oss på unsubscribe@quornfoods.com. Dette vil stoppe reklamemateriellet, men vi vil fortsatt kunne beholde personopplysninger mottatt gjennom kommunikasjon om produkter, tjenester eller andre transaksjoner.

COOKIES (INFORMASJONSKAPSLER)

Cookies blir lagret på harddisken til pc-en din. Cookies hjelper oss til å forbedre nettsiden og gir en bedre og mer personlig opplevelse. De hjelper oss:

 • å vurdere størrelsen på vår brukerbase, brukermønstre, lagre dine preferanser og på den måten tilpasse vår side til dine interesser;
 • å øke hastigheten på dine søk og gjenkjenne din enhet når du kommer tilbake til vår side.

Du kan endre innstillingene i nettleseren både til å ikke akseptere cookies (blokkere cookies) eller kun akseptere noen cookies. I tillegg kan den gi deg beskjed når nettsider bruker eller får tilgang til cookies. Hvis du velger å ikke akseptere cookies vil noen deler av vår side være utilgjengelig eller ikke fungere optimalt. Hvis ikke du endrer innstillingene i din nettleser vil vårt system vil automatisk bruke cookies.

ENDRING AV FORMÅL

Vi vil kun bruke dine personopplysinger til de formål vi samlet dem inn for, hvis ikke det er gode grunner for å bruke det til et annet formål og det er forenlig med det opprinnelige formålet. Hvis du ønsker en forklaring på hvordan prosesseringen er forenlig med det opprinnelige formålet, vennligst ta kontakt med oss.

Hvis det er juridisk påkrevd eller juridisk tillatt vil vi dele dine personopplysninger uten å først kontakte deg eller få ditt samtykke. Dette inkluderer utveksling av informasjon med andre bedrifter for å unngå bedrageri.

5. FORMIDLING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER

Vi kan dele dine personopplysinger med de følgene parter for de formål som er beskrevet i paragraf 4 i dette dokumentet.

 • Andre foretak i Quorn Foods’ gruppen som fungerer som personvernsansvarlig eller dataoperatører;
 • Tjenestetilbydere slik som kundeservice, reklametjenester og IT og administrasjonstjenester;
 • Profesjonelle rådgivere inkludert advokater, bankrådgivere, revisorer og forsikringsagenter som stiller finansielle, lovelige, forsikringsmessige og regnskapsmessige tjenester til rådighet;
 • HMRC, reguleringsmyndigheter og andre myndigheter som trenger rapporter i visse omstendigheter;
 • Tredjeparter som kan velge å selge, overføre eller slå sammen deler av vår bedrift eller våre eiendeler. Alternativt, kan vi akkvirere andre bedrifter og slå dem sammen med oss. Hvis vår bedrift endres, kan nye eiere bruke dine personopplysninger på samme måte som dette dokumentet tilsier.

Vi krever at alle tredjeparter respekterer sikkerheten til dine personopplysninger og behandler dem lovlig. Vi tillater ikke våre tredjeparts tjenestetilbydere å bruke dine personopplysninger for deres egne formål og tillater dem kun å bruke dem for spesifikke formål og i følge våre instrukser.

6. LAND DINE PERSONOPPLYSNINGER VIL BLI SENDT TIL OG HVORFOR

Quorn Foods opererer over hele verden og dine personopplysninger kan derfor sendes over internasjonale grenser. Denne seksjonen forklarer når dette kan skje og hvordan vi beskytter dine personopplysninger.

Hvis du kontakter oss, og gir oss informasjon, fra et land utenfor Storbritannia så gir du dette til Quorn Foods i Storbritannia hvor serverne vår er. For å kunne svare på forespørsler og klager kan informasjonen du gir oss blir overført, prosessert og delt med våre gruppeforetak eller en distributør, agent eller tjenestepartner i andre land. Dette vil i enkelte tilfeller bety å dele dine personopplysninger med gruppeforetak, distributører, agenter eller tjenestepartner i land utenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Disse landene har ikke nødvendigvis like omfattende eller beskyttende personvernslovgivning som Storbritannia. For eksempel, hvis du er en kunde i, og sendte din forespørsel fra, Filippinene så vil vi dele dine personopplysninger med vår kontor i Filippinene slik at de kan hjelpe oss med din forespørsel. Hvis du kontakter oss fra Storbritannia eller et land innenfor EØS, vil personopplysningene dine ikke bli sendt ut av EØS.

Når vi sender dine personopplysninger ut av EØS sørger vi for å ta forhåndsregler slik at en lignende beskyttelse blir gitt av gruppeforetakene og tredjeparter som mottar dine opplysninger. Dette gjør vi gjennom å bruke EU-kommisjonens standard for personvern (kjent som EU-modellklausulene). For mer informasjon gå til EU-kommisjonen: Modellklausuler for overføring av personopplysninger til tredjepartsland.

Hvis du ønsker å vite mer om internasjonal overføring av personopplysninger kan du ta kontakt med vår personversansvarlig på customer.services@quornfoods.com.

7. DATASIKKERHET

Vi har sikkerhetstiltak for å unngå å miste, misbruk av eller uautorisert tilgang til, endring av eller offentliggjøring av dine personopplysninger. I tillegg begrenser vi tilgang til dine personopplysninger til de ansatte, agenter, leverandører og andre tredjeparter til tjenstlig behov. De vil kun prosessere dine personopplysninger på vår oppfordring og under våre instrukser, samt er underlagt taushetsplikt.

Hvis vi mistenker at det er brudd på personvern har vi prosedyrer for å følge opp dette og vil kontakte deg og andre reguleringsmyndigheter der hvor dette er lovpålagt.

8. DATAARKIVERING

Vi vil kun beholde dine personopplysninger for så lang tid det tar å fullføre formålet vi har innhentet dem for, inkludert hvor formålet må tilfredsstille juridiske, regnskaps- og rapporteringsbetingelser.

For å bestemme arkiveringsperioden for personopplysinger ser vi på mengden, typen og følsomheten til personopplysningene, den potensielle risikoen som kan oppstå ved uautorisert bruk eller offentliggjøring av dem, formålet med innsamlingen av dem og om vi kan oppnå det samme uten dem, og juridiske betingelser. For detaljer angående arkiveringsperioder for forsjellige personopplysinger vennligst ta kontakt med oss.

Det er viktig at personopplysningene dine er riktige og oppdaterte. Hvis de endrer seg mens vi er i kontakt, vennligst gi oss beskjed.

9. DINE JURIDISKE RETTIGHETER

Under visse omstendigheter har du rettigheter i forhold til dine personopplysninger under personvernslovgivningen. Du kan/har:

 • Begjære tilgang til dine personopplysninger.
 • Begjære korrigering av dine personopplysninger.
 • Begjære sletting av dine personopplysninger.
 • Motsette deg prosessering av dine personopplysninger.
 • Begjære begrensning av prosesseringen av dine personopplysninger.
 • Begjære overføring av dine personopplysninger.
 • Rett til å tilbakeholde samtykke.

Du kan lese mer om dine rettigheter her: https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/individual-rights/.

Hvis du ønsker å benytte deg av noen av disse rettighetene, vennligst ta kontakt med oss på e-post customer.services@quornfoods.com.

Vi tar i utgangspunktet ikke betalt for at du skal få tilgang til dine personopplysninger (eller for at du bruker dine andre rettigheter). Vi kan derimot ta betalt hvis det er en grunnløs, gjentagende eller usedvanlig stor forespørsel. Vi kan også nekte å etterkomme din forespørsel under slike omstendigheter.

For å unngå at dine personopplysinger blir gitt til noen som ikke har rett til dem kan vi be om legitimasjon.