Personvern

Quorn Foods (“Quorn Foods”, “vi”, “oss”, “vår”) respekterer ditt privatliv og er forpliktet til å beskytte dine personlige data. Denne personvernerklæringen vil informere deg om hvordan vi beskytter dine personlige data når du benytter vår hjemmeside, og når du foretar andre handlinger på nett på plattformer som administreres av oss, herunder våre kontoer på sosiale medier, samt når du gir oss dine personlige data via post, telefon eller e-post; videre forteller denne personvernerklæringen deg om dine personvernrettigheter. Personvernerklæringen er laget i et format med forskjellige avsnitt, så du kan klikke deg frem til de områder du ønsker å lese mer om nedenfor.

 1. VIKTIG INFORMASJON OG HVEM VI ER
 2. OPPLYSNINGENE VI SAMLER INN OM DEG
 3. HVORDAN BLIR DINE PERSONLIGE DATA SAMLET INN?
 4. HVORDAN VI BRUKER DINE PERSONLIGE DATA
 5. UTLEVERING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER
 6. LANDE DINE PERSONLIGE DATA BLIVER SENDT TIL OG HVORFOR
 7. DATASIKKERHET
 8. OPPBEVARING AV DATA
 9. DINE JURIDISKE RETTIGHETER

1. VIKTIG INFORMASJON OG HVEM VI ER

FORMÅLET MED DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN

Denne personvernerklæringen inneholder informasjon om hvordan vi samler inn og behandler dine personopplysninger. Det er viktig at du leser denne personvernerklæringen sammen med annen personlig informasjon vi kan gi ved bestemte anledninger når vi innhenter eller behandler personopplysninger om deg, slik at du er fullt klar over hvordan og hvorfor vi bruker dine data. Denne erklæringen utfyller andre erklæringer, og har ikke som hensikt å annullere dem.

DATA CONTROLLER

Marlow Foods Limited (t/a Quorn Foods) er registrert i England og Wales med firmanummer 01752242, og vårt registrerte kontor på Station Road, Stokesley, TS9 7AB er data-administratoren som er ansvarlig for dine personopplysninger.

Vi har utnevnt en personvernombud som er ansvarlig for å overvåke spørsmål knyttet til denne erklæringen. Hvis du har spørsmål, kommentarer eller forespørsler, kan du kontakte oss ved å bruke informasjonen nedenfor eller ved å fylle ut dette kontaktskjemaet.

KONTAKT

Navn eller tittel på datasikkerhet administrator: David Bigley.

E-post: customer.services@quornfoods.com.

Postadresse: Consumer Service, Quorn Foods, Station Road, Stokesley, North Yorkshire, TS9 7BR.

Du har til enhver tid rett til å sende inn en klage til Office of the Information Commission (ICO), STORBRITANNIAS tilsynsmyndighet for databeskyttelsesproblemer (www.ico.org.uk). Vi vil imidlertid sette pris på muligheten til å ta opp dine bekymringer før du kontakter ICO, og derfor ber vi deg om å kontakte oss først.

ENDRINGER TIL PERSONVERNERKLÆRINGEN

Denne versjonen ble sist opdatert den 13. desember 2019, og historiske versjoner kan fås ved å kontakte oss. Eventuelle endringer vi gjør med våre retningslinjer for personvern i fremtiden, vil bli offentliggjort på denne siden.

TREDJEPARTSLINKS

Hjemmesiden vår kan inneholde lenker til trejdeparters hjemmesider, plug-ins og apper. Hvis du klikker på disse lenkene eller åpner for forbindelser, kan det gi tredjeparter mulighet for å samle inn og dele data om deg. Vi har ikke kontroll over disse tredjepartshjemmesidene, og vi er ikke ansvarlige for dem. Når du forlater vår hjemmeside, oppfordrer vi deg til å lese personvernerklæringene for hver av hjemmesidene du går til.

2. OPPLYSNINGENE VI SAMLER INN OM DEG

Personlige opplysninger eller personlig informasjon er alle opplysninger om en person som kan brukes til å identifisere vedkommende. Dette omfatter ikke opplysninger hvor identiteten har blitt fjernet (anonyme data).

Vi samler inn, bruker, lagrer og overfører forskjellige personlige data om deg som følger:

 • Identitetsdata inneholder navn og tittel.
 • Kontaktdata inneholder adresse, e-postadresse og telefonnumre.
 • Tekniske data inkluderer internet protocol (IP) adresse, tidssoneinnstillinger, datatrafikk, nettlogger, operativsystem og type nettleser, og annen teknologi du benytter for å få tilgang til vår side.
 • Bruksdata inneholder opplysninger om hvordan du bruker vår hjemmeside, og hvordan nettleseren din interagerer med vår hjemmeside.
 • Markedsførings- og kommunikasjonsdata inkluderer dine preferanser for å motta reklame og kommunikasjon.

Vi kan også samle inn, bruke og dele Oppsamlede data som for eksempel statistiske eller demografiske data, hvilket inkluderer nettleserhandlinger og –mønstre til ethvert formål, inklusive systemadministrasjon. Opphopede data kan stamme fra dine personlige data, men anses ifølge loven ikke som personlige data, da disse dataene ikke direkte eller indirekte avslører din identitet.

3. HVORDAN BLIR DINE PERSONLIGE DATA SAMLET INN?

Vi bruker forskjellige metoder til å samle inn data fra og om deg, inklusive gjennom:

 • Direkte interaksjoner. Du kan gi oss dine data ved å fylle ut formularer eller ved å korrespondere med oss via post, telefon, e-post eller gjennom våre sosiale medier. Dette inkluderer de personlige dataene du leverer til oss når du:
  • Ber om at markedsføring blir sendt til deg;
  • Gir oss dine detaljer ved et arrangement;
  • Deltar i en konkurranse, reklame eller undersøkelse;
  • Bruker interaktive funksjoner på vår hjemmeside; eller
  • Kontakter oss eller gir oss tilbakemeldinger.
 • Automatiserte teknologier eller interaksjoner. Når du samhandler med vår hjemmeside, kan vi automatisk samle inn Bruksdata og Tekniske data om ditt utstyr, dine nettleser-handlinger og -mønstre, samt din generelle bruk av internett. Vi samler inn disse dataene ved hjelp av cookies og andre lignende teknologier, (se våre Retningslinjer for cookies hvis du vil vite mer).

4. HVORDAN VI BRUKER DINE PERSONLIGE DATA

Vi bruker kun dine personlige data når loven gir oss tillatelse til det. I alminnelighet bruker vi dine personlige data under følgende omstendigheter:

 • Når vi trenger å inngå eller utføre en kontrakt med deg.
 • Når det er nødvendig for våre legitime interesser (eller tredjeparters) og når dine interesser og grunnleggende rettigheter ikke trumfer disse interessene.
 • Når vi trenger å imøtekomme en lovmessig eller lovpålagt forpliktelse.

Du kan lese mer om juridisk tillatt bruk av personlige data her: https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/lawful-basis-for-processing/#ib3.

Generelt avhenger vi ikke av samtykke som juridisk grunnlag for behandling av dine personlige data, unntatt i forbindelse med avsendelse av direkte markedsføringskommunikasjon. Du har til enhver tid rett til å trekke samtykket til markedsføring tilbake ved å kontakte oss.

FORMÅL VI VIL BRUKE DINE PERSONLIGE DATA TIL

Vi har nedenfor laget en beskrivelse av alle måtene vi planlegger å bruke dine personlige data på, og den juridisk tillatte bruken vi støtter oss til for å gjøre dette. Vi har også identifisert hva våre legitime interesser er der hvor det er relevant. Du bes være oppmerksom på at vi kan behandle dine personlige data på mer enn ett lovlig grunnlag, avhengig av de spesifikke formålene vi bruker dataene dine til.

Formål/Aktivitet Datatype Lovlig grunnlag for behandling
For å administrere vårt forhold til deg:
(a) Å gi deg beskjed om endringer i våre vilkår eller retningslinjer for personvern, eller på vår hjemmeside
(b) Å håndtere kundekontakter, forespørslser, krav, klager eller tvister
(c) Å be deg om å skrive en anmeldelse eller delta i en spørreundersøkelse
Identitet, Kontakt, Markedsføring og kommunikasjon (a) Utforming av en kontrakt med deg eller for å utføre handlinger du har bedt oss om før inngått kontrakt med deg
(b) Nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse
(c) Nødvendig for våre legitime interesser (for å opprettholde og oppdatere våre arkiver, å undersøke hvordan kunder bruker våre produkter/tjenester, å utvikle vår virksomhet samt å understøtte vår markedsføringsstrategi)
Å gi deg mulighet til å delta i en loddtrekning, konkurranse eller gjennomføre en undersøkelse Identitet, Kontakt, Anvendelse, Markedsføring og kommunikasjon (a) Utforming av en kontrakt med deg eller for å utføre handlinger du har bedt oss om før inngått kontrakt med deg
(b) Nødvendig for våre legitime interesser (for å undersøke hvordan kundene bruker våre produkter/tjenester, for å utvikle dem og styrke vår virksomhet)
Å dele opplysninger om våre nye produkter, de av våre produkter som vi vurderer er av særlig interesse for deg, samt kampanjer og særlige tilbud i forbindelse med våre produkter Identitet, Kontakt, Anvendelse, Teknisk, Markedsføring og kommunikasjon (a) Samtykke: hvis du ber oss om opplysninger, eller hvis du gir oss dine opplysninger til markedsføringsformålÅ administrere og beskytte vår virksomhet og vår hjemmeside, (herunder feilsøk, dataanalyser, tester, systemvedlikehold, support, rapportering og datahosting)
Å administrere og beskytte vår virksomhet og vår hjemmeside, (herunder feilsøk, dataanalyser, tester, systemvedlikehold, support, rapportering og datahosting) Identitet, Kontakt, Teknisk Nødvendig for våre legitime interesser, (til å drive vår virksomhet, muliggjøre administrasjonen og IT-tjenestene våre, fremme nettverkssikkerhet, forhindre svindel og eventuelt i sammenheng med omlegging av virksomheten eller omstrukturering av konsernet)
Å bruke dataanalyser til å forbedre hjemmeside, produkter/tjenester, markedsføring, kundeforhold og -opplevelser, og til å vurdere trender på vår hjemmeside. Teknisk, Anvendelse Nødvendig for våre legitime interesser (å definere kundetyper for våre produkter og tjenester, for å holde vår hjemmeside oppdatert og relevant, for å utvikle virksomheten vår, og som et grunnlag for markedsføringsstrategi)

Du bes kontakte oss hvis du trenger nærmere opplysninger om det spesifikke juridiske grunnlaget vi støtter oss til i behandlingen av dine personlige data, der hvor mer enn én bruksform er angitt i tabellen.

REKLAMETILBUD FRA OSS

Vi kan bruke dine identitets-, kontakt-, tekniske, bruksdata og markedsføring- og kommunikasjonsdata til å danne oss en idé om hva vi tror du muligens vil ha eller trenger, eller hva som kan være av interesse for deg. Det er slik vi beslutter hvilke produkter og tilbud som kan være relevante for deg (vi kaller dette for markedsføring). Du vil kun motta markedsføringskommunikasjon fra oss hvis du har bedt om opplysninger fra oss, eller hvis du har gitt oss dine opplysninger til markedsføringsformål, og du ikke har sagt nei til å motta slik markedsføring.

MARKEDSFØRING FRA TREDJEPARTER

Vi vil forsikre oss om at vi har ditt uttrykkelige samtykke før vi deler dine personopplysninger med en tredjepart for markedsføringsformål.

AVMELDING

Du kan når som helst be oss eller tredjeparter om å slutte å sende markedsføringsmeldinger til deg ved å kontakte oss på unsubscribe@quornfoods.com. Der du velger å ikke motta disse markedsføringsmeldingene, gjelder ikke dette for personopplysninger gitt oss som et resultat av en annen juridisk tillatt bruk enn samtykke i behandlingen av akkurat disse personlige oplysningene.

COOKIES

Du kan finne opplysninger om cookies vi benytter på quorn.no her: https://www.quorn.no/retningslinjer-for-cookies

ENDRING AV FORMÅL

Vi vil bare bruke personopplysningene dine til formålene vi har samlet dem til, med mindre vi med rimelighet mener at vi bør bruke dem av en annen grunn, og at årsaken er kompatibel med det opprinnelige formålet. Hvis du vil ha en forklaring på hvordan den nye årsaken er i samsvar med det opprinnelige formålet, kan du kontakte oss.

Vær oppmerksom på at vi kan behandle eller utlevere dine personopplysninger uten din viten eller samtykke i samsvar med ovenstående regler, der det er påkrevd eller tillatt ved lov. Dette inkluderer utveksling av informasjon med andre selskaper og organisasjoner i den hensikt å beskytte mot svindel.

5. UTLEVERING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER

Vi kan dele dine personopplysninger med følgende parter for formålene som er beskrevet i paragraf 4 i denne tabellen.

 • Andre selskaper i Quorn Foods-gruppen, som fungerer som felles kontrollere eller databehandlere
 • Tjenesteleverandører som tilbyr kundeservice, markedsføringstjenester og IT- og systemadministrasjonstjenester.
 • Profesjonelle rådgivere, herunder advokater, bankfolk, regnskapsførere og forsikringsselskaper som tilbyr bank-, forsikrings- og regnskapstjenester og juridiske tjenester
 • HMRC, regulatorer og andre myndigheter som krever rapportering om behandling av aktiviteter i visse tilfeller
 • Tredjeparter som vi kan velge å selge, overføre til eller fusjonere deler av vårt selskap eller våre eiendeler med. Alternativt kan vi søke å erverve andre selskaper eller fusjonere med dem. Hvis det er en endring i vårt selskap, kan de nye eierne bruke dine personopplysninger på samme måte som angitt i denne erklæringen.

Vi krever at alle tredjeparter respekterer sikkerheten til dine personopplysninger og at de behandler dem i samsvar med loven. Vi tillater ikke at våre tredjepartstjenesteleverandører bruker dine personopplysninger til egne formål, og vi vil bare tillate dem å behandle personopplysningene dine for bestemte formål og i samsvar med våre instruksjoner.

6. LANDE DINE PERSONLIGE DATA BLIVER SENDT TIL OG HVORFOR

Da Quorn Foods opererer over hele verden kan dine personlige data blive overført over internasjtionale greænser. Dette avfsnittet forklarer, hvornår dette kan finnede sted, og hvordan vi beskytter ditt privatliv og dine rettighetder.

Hvis du kontakter oss, og gir oss informasjon, fra et land utenfor Storbritannia så gir du dette til Quorn Foods i Storbritannia hvor serverne vår er. For å kunne svare på forespørsler og klager kan informasjonen du gir oss blir overført, prosessert og delt med våre gruppeforetak eller en distributør, agent eller tjenestepartner i andre land. Dette vil i enkelte tilfeller bety å dele dine personopplysninger med gruppeforetak, distributører, agenter eller tjenestepartner i land utenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Disse landene har ikke nødvendigvis like omfattende eller beskyttende personvernslovgivning som Storbritannia. For eksempel, hvis du er en kunde i, og sendte din forespørsel fra, Filippinene så vil vi dele dine personopplysninger med vår kontor i Filippinene slik at de kan hjelpe oss med din forespørsel. Hvis du kontakter oss fra Storbritannia eller et land innenfor EØS, vil personopplysningene dine ikke bli sendt ut av EØS.

Hvis du kontakter oss fra et land utdenfor Storbritanniaen og, hvor du leverer opplysninger til oss, leverer du dette til Quorn Foods i Storbritanniaen, hvor vårores hjemmesides servere finndes. For åat kunne besvare kontakter, forespørrgsler og klager kan de opplysningener, du giver oss, blive overført til, behandlet i og delt med våreores konscernselskapber eller en partner i et avf de andre landene, som hjeælper oss med åat levere våreores tjenester og hjeælper oss med åat håndtere og løse din forespørgsel. Dette vil i visse situasjtioner inndebære overførsel avf dine personlige data utden for Storbritanniaen til det land, hvori konscernselskaberet eller partneren, somder vil håndtere din forespørgselen din, befinnder seig; disse andre landene har ikke nødvendigvis databeskyttelseslover, somder er likegeså omfattende eller beskyttende som de lover, som gjelderder gælder i Storbritanniaen. Hvis du f.eks. er kunde i Fillippinene og har indsendt inn din forespørgsel fra Fillipinernederfra, så vil vi dele dine personlige opplysninger med vårtores kontor påi Fillipinerne, så våreores kolleger der kan hjæelpe oss med åat håndtere og løse din forespørgsel. Hvis du kontakter oss via våreores hjemmesider for Storbritanniaen eller EU, vil dine personlige opplysninger ikke overføres utden for Storbritanniaen eller det Europeæiske øØkonomiske sSamarbeijdsområde (EØS).

Når vi overfører dine personlige data utd avf Storbritanniaen, tarforetager vi foranstaltninger, der som sikrer, at en tilsvarende beskyttelsesgrad påleægges dine data ved åat kreæve, at de konsernenercernselskaber og tredjepartener, der som modtagerttar dine opplysninger, opererer medunder tilstreækkelige sikkerhetdsforanstaltninger, der hvor de relevante juridiske sikkerhetdsforanstaltninger påkreæves, eller hvor disse er utilstreækkelige.

Hvis du ønsker yttderligere opplysninger om internasjtionale overførsler avf dine personlige data, kan du kontakte vårores databeskyttelsessjefchef på customer.services@quornfoods.com.

7. DATASIKKERHET

Vi har innført passende sikkerhetsforanstaltninger, som forhindrer at dine personlige data går tapt ved et uhell, blir brukt eller fås tilgang til på en uautorisert måte, eller at de blir endret eller avslørt. Videre begrenser vi adgangen til dine personlige data til de av våre medarbeidere, agenter, entreprenører og andre tredjeparter som med grunnlag i sin virksomhet har bruk for dem. De vil kun behandle dine personlige data etter våre instrukser, og er underlagt en fortrolighetsforpliktelse.

Vi har innført prosedyrer som skal ta seg av enhver mistanke om brudd på datasikkerheten, og som vil gi deg beskjed om dette og enhver gjeldende regulator om brudd i beskyttelsen av personlige data, hvor det vil være passende eller hvor vi er lovmessig forpliktet til å gjøre dette.

8. OPPBEVARING AV DATA

Vi vil bare beholde personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene vi har samlet dem til, herunder for å oppfylle juridiske, regnskapsmessige eller rapporteringsmessige krav.

For å bestemme den aktuelle oppbevaringsperioden for personopplysninger, tar vi hensyn til mengden, arten og følsomheten til personopplysningene; den potensielle risikoen for skade fra uautorisert bruk eller utlevering av dine personopplysninger, og om vi kan oppnå disse formålene på andre måter og under gjeldende juridiske krav. Informasjon om oppbevaringsperioder for ulike aspekter ved dine personopplysninger er tilgjengelig i vår oppbevaringspolicy, som du kan be om ved å kontakte oss.

Det er viktig at personopplysningene vi oppbevarer om deg er korrekte og oppdaterte. Vennligst hold oss informert dersom dine personlige data endres i løpet av ditt forhold til oss.

9. DINE JURIDISKE RETTIGHETER

I visse omstendigheter har du rettigheter ifølge databeskyttelseslover når det gjelder dine personopplysninger. Disse inkluderer:

 • For å be om tilgang til dine personopplysninger
 • For å be om korrigering av dine personopplysninger
 • For å be om sletting av dine personopplysninger
 • For å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger
 • For å be om en begrensning av behandlingen av dine personopplysninger
 • For å be om overføring av dine personopplysninger
 • Rett til tilbakekalling av samtykket

Du finner mer informasjon om dine rettigheter her: https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/individual-rights/.

Hvis du ønsker å benytte deg av noen av disse rettighetene, kan du kontakte oss via e-post på customer.services@quornfoods.com.

Du trenger ikke å betale en avgift for å få tilgang til dine personlige data (eller for å gjøre bruk av andre rettigheter). Vi kan imidlertid belaste deg en rimelig avgift hvis det viser seg at forespørselen din er ubegrunnet, repeterende eller overdrevet. Alternativt kan vi nekte å oppfylle din forespørsel under disse omstendighetene.

Vi kan trenge bevis på identitet. Dette er en forholdsregel for å sikre at personopplysninger ikke utleveres til en person som ikke har rett til å motta dem.