Quorn Foods standpunkt ovenfor moderne slaveri

Vi er et multinasjonalt matselskap som spesialiserer oss på produksjon av matprodukter laget av Mycoprotein™; en ernæringsmessig sunn kilde til protein. Vi har en verdensomspennende leverandørkjede og anerkjenner at moderne Slaveri er et komplekst problem i leverandørkjeden. Vi forplikter oss til å jobbe med våre kunder, underleverandører og ansatte for å forhindre enhver form for menneskehandel og moderne slaveri i hele vår verdi- og leverandørkjede. Vi holder oss selv, og våre underleverandører, ansvarlige for å overholde Loven om Moderne Slaveri av 2015.

Forhold til underleverandører

Som en del av våre gjennomgangsprosesser går vi gjennom våre leverandører og underleverandører for å forsikre oss at det ikke er tilfeller av menneskehandel eller slaveri, og vi gjennomfører også jevnlige sjekker som tar for seg aspekter som sikkerhet, menneskehandel, barnearbeid og andre lovpålagte krav. Selskapet vil ikke støtte eller handle med noen selskaper forbundet med menneskehandel eller slaveri.

Ansatte

Nøkkelpersoner i organisasjonen vår har all relevant kunnskap som trengs for å gjennomføre våre forpliktelser.

Kjørereglene våre oppdateres jevnlig for å forsikre at de er i overensstemmelse med gjeldende regler og lover.

Ansatte tilbys egne organer for å opplyse om mistanker eller bekymringer de måtte ha for bruk av slaveri eller menneskehandel i leverandørkjeden vår. Det er en del av vår varsler-policy.

Lederskap

Selskapets direktører og seniorledere har ansvar for implementeing av selskapets policy og målene som er satt i den, og skal tilby tilstrekkelige ressurser (opplæring etc.) og investeringer for å sikre at slaveri og menneskehandel forhindres i hele organisasjonen og leverandørkjeden.

Denne uttalelsen gjennomgås og publiseres hvert år.

Kevin Brennan Daglig leder, Quorn Foods Ltd Mars 2016